Hvordan man nulstiller en klar blå fertilitetsmonitor

Clearblue Fertility Monitor gemmer dine sidste seks menstruationscykler, og så begynder det at overskrive de ældre cykler. Skærmen beholder det sidste sæt cykeloplysninger på ubestemt tid, selvom du ikke bruger det i en periode. For at nulstille skærmen skal du omprogrammere den, en opgave, der er ret nem at gøre.

Sluk Clearblue Fertilitetsmonitoren.

Indsæt en teststang i den udpegede slot, så den er korrekt placeret. Skærmen vil ikke lade dig vide, om den er på plads eller ej, mens den er slukket.

Hold knappen “M” nede, mens du trykker på knappen “Til / Fra”. Skærmen skal derefter vise teststicksymbolet på skærmen.

Hold “M” knappen nede i ca. 15 sekunder. Skærmen viser teststicksymbolet en anden gang.

Slip “M” -knappen og tag teststicket ud. Så længe displayet viser “-M”, er Clearblue Fertilitetsmonitoren nulstillet eller omprogrammeret korrekt.